Valkama-tuotteet

PALVELUT

Palvelun osa-alue vastaa leirin infrastruktuurista, logistiikasta, vesi-, sähkö- ja ICT-verkon rakentamisesta ja ylläpidosta, yhteisistä rakennelmista, leirin kaavasta, saunoista, leirihygieniasta, jätehuollosta sekä muonituksesta esirakennusleiristä leirin välipurkuun asti. Palvelut tulevat toimimaan yhteistyössä niin leirin muiden osa-alueiden kuin myös Väiskin palveluorganisaation kanssa, jotta osa-alueen tavoitteet saavutetaan.

Ota yhteyttä palvelujohtajiin Tero Lahiniin [email protected] ja Kasperi Pirttikoskeen [email protected] sinulle mieluisan pestin löytämiseksi tai katso Valkaman kaikki avoimet pestit täältä.

Skip to content