Valkama-tuotteet

TURVA, PELASTUS JA LÄÄKINTÄ

Turvallisuus -osa-alueen vastuulla on viranomaisyhteistyö sekä pelastussuunnitelman teko ja tarvittavien lupien hankinta. Turvallisuus kokonaisuutena takaa turvallisen leirin jokaisen osa-alueen ydinosaamisen mukaisesti.

Lääkintä: Leirisairaalan ja ensiavun suunnittelu ja toteutus.

Pelastus: Leirin paloturvallisuuden suunnittelu ja toteutus. Alkusammutus ja sammutustyöt.

Turva: Leirin turvallisuuden suunnittelu ja toteutus; ohjelmien, yhteisohjelmien, leirilippukuntien, kahviloiden ja siirtymien turvallisuus sekä neuvonta ja ohjaus turvallisuuteen liittyvissä suunnitelmissa ja toimissa. Kulunvalvonta ja ajoluvat, yleinen turvallisuus, uimavalvonta.

Ota yhteyttä Akseli Silfveriin [email protected] sinulle mieluisan pestin löytämiseksi tai katso Valkaman kaikki avoimet pestit täältä täältä.

Skip to content