Valkama-tuotteet

Leirilippukunnan pestit

Valkaman leiripestejä ovat leirilippukunnanjohtaja, pestijohtaja, ohjelmajohtaja, sudenpentujen ja seikkailijoiden saattajat (akelat ja sammot), ikäkausivastaavat ja luotsit, ensiapuvastaava, turva-aikuinen ja turvallisuusvastaava. Löydät esimerkkejä leirilippukunnan kokoonpanoista eri johtajamäärillä täältä.

Löydät jokaisen pestin tarkemman kuvauksen ja sen tehtävät eriteltynä Valkaman leiripestikuvaukset-dokumenttissa sekä alta.

Valkaman leiripestikuvaukset

Leirilippukunnanjohtaja

Leirilippukunnanjohtajan rooli Valkamalla on palapelin osien liittäminen yhteen. Oli kyse sitten
leirilippukunnan vahvuudesta, päiväohjelmasta tai telttakiilojen paikantamisesta
leirilippukunnanjohtajalla on näihin vastaus. Johdat leirilippukuntaa yhdessä ohjelma- ja
pestijohtajan kanssa pitäen huolta, että jokaisella leiriläisellä on tuttu ja turvallinen koti
leirilippukunnassa. Viestit ja markkinoit Valkamaa omassa lippukunnassasi, mutta myös niissä
lippukunnissa joiden kanssa muodostatte leirilippukunnan.

Leirilippukunnanjohtajana:
● Ennen leiriä tiedät mitä tarvikkeita leirilippukunta tarvitsee ja pidät huolta, että tavarat
tulevat mukaan. Pidät huolta, että yksi leirilippukunnan johtajistosta ottaa
leirilippukunnan EA-vastuun (tarvikkeiden päivittäminen EA-ohjeiden mukaisesti sekä
ensisijainen EA llpk:ssa). Varmistat myös, että leirilippukunnasta löytyy turva-aikuinen
ja turvallisuusvastaava. Organisoit vanhempainillan leirilippukunnan muiden johtajien
avustuksella sekä markkinoit ilmoittautumista yhdessä lippukuntien hallitusten
kanssa. Pidät yhteyttä luonnollisiin lippukuntiin, mikäli leirilippukunta koostuu
useammasta luonnollisesta lippukunnasta.
● Leirillä huolehdit leirilippukunnan hygienia- ja terveysasioista leirisairaalan ohjeiden
mukaisesti sekä järjestelet yhteisohjelmiin siirtymiset turvan ohjeiden mukaisesti.
● Osallistut leirillä alaleirin leirilippukunnanjohtajien kokouksiin ja pidät
leirilippukuntakokoukset leirillä ja ennen leiriä. Tukea pestisi hoitamiseen saat
alaleiripäälliköltä sekä oman leirilippukunnan ohjelma- ja pestijohtajalta.
● Pidät huolta päiväohjelmasta ja aikatauluista yhdessä ohjelmajohtajan kanssa sekä
pidät huolta, että leirilippukunta sitoutuu leirin sääntöihin ja ohjeistuksiin.
● Tiedät koko ajan leirilippukunnan vahvuuden ja tiedät mikäli joku leiriläisistä poistuu
kesken leirin.
● Pidät huolen omasta jaksamisestasi — pyydät vapaata, kun tarvitset sitä, pääset
osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja ehdit vierailla kahviloissa ja
leirialueen muissa kolkissa.
● Leirilippukunnanjohtajana saat leirikokemuksen vailla vertaa. Olet leirilippukunnan
sydän, jonka tehtävänä on mahdollistaa jokaiselle osallistujalle turvallinen ja antoisa
leirielämys. Pestin aikana opit aikatauluttamaan asioita sekä pääset kehittymään
kokonaisuuksien hallitsijana. Pestiä hoidetaan yhdessä oman lippukunnan ja alaleirin
muiden leirilippukunnanjohtajien kanssa, joten pääset varmasti tutustumaan heihin
entistä paremmin. Mikäli leirilippukuntaanne tulee ulkomaalaisia partiolaisia, pääset
toimimaan heidän yhteyshenkilönään ja kehittämään näin kielitaitoasi.
● Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi viikoittaista
läsnäoloa. Valkaman toimesta järjestetään vähintään yksi tapaaminen keväällä, jonka
lisäksi aktiivisia aikoja pestisi hoitamiseen ovat erityisesti leiriläisilmoittautuminen
sekä touko−kesäkuussa leirille valmistautuminen.

Pestijohtaja

Pestijohtajan tehtävänä on huolehtia, että jokaisella leirilippukuntaan kuuluvalla on
omaan ikäkauteen ja ohjelmaan soveltuva pesti. Tarvittaessa pestijohtaja voi auttaa
sopivan pestin löytymisessä ennen leiriä. Pestijohtaja tietää, milloin samoajat ovat
pesteissään, ja huolehtii, että jokainen saapuu oikeaan pestiin sovittuna ajankohtana.
Samalla pestijohtaja toimii kaikkien pestissä olevien tukena ja on tarvittaessa
yhteydessä pestiesimiehiin. Pestijohtajan tehtävänä on pitää huolta, että jokainen yli
15-vuotias jaksaa omassa pestissään ja saa omasta toiminnastaan palautetta.
Pestijohtaja toimii pestiesimiehenä leirilippukunnan luotseille.

Pestijohtajana:
● Tiedät kaikkien pestitilanteen ja osaat ohjata oikeaan paikkaan ja pestiin heidät,
joita ei ole pestattu.
● Ennen leiriä pidät huolta, että kaikki ovat saaneet pestikeskustelun, myös
leirilippukunnan ulkopuolisiin pesteihin. Tämän lisäksi varmistat, että jokainen
on saanut pestiinsä tarvittavan koulutuksen.
● Toimit pestiesimiehenä leirilippukunnan samoaja- ja vaeltajaluotsille ja pidät
heille pestikeskustelut pestin alkaessa ja päättyessä.
● Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on pitää huolta kaikkien leirilippukunnassa
majoittuvien johtajien jaksamisesta leirillä, myös heidän jotka eivät ole
leirilippukunnan omissa pesteissä. Tarvittaessa olet yhteydessä pestiesimiehiin.
● Pidät huolta leirilippukunnan johtajiston kiittämisestä ja tsemppaamisesta.
Ilmiannat kiitettäviä ja keräät ilmiantoja sekä viet kiitoksia eteenpäin.
● Tarkistat, että yli 15-vuotiaat ovat suorittaneet Turvallisesti yhdessä –
koulutuksen.
● Hallitset muiden osa-alueiden pesteissä olevien osallistumista leirilippukunnan
arkeen (syömiset, peseytymiset, nukuttamiset yms.)
● Kannustat yhdessä leirilippukunnan ohjelmajohtajan kanssa vaeltajia ja aikuisia
osallistumaan leirin aikaisiin koulutuksiin.
● Pidät huolen omasta jaksamisestasi — pyydät vapaata, kun tarvitset sitä, ja
huolehdit, että pääset osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja
ehdit vierailla kahviloissa ja leirialueen muissa kolkissa.
● Pestijohtajana saat kokemuksia aikuisten ja vaeltajien johtamisesta ja
ohjaamisesta sekä kehität kykyäsi tunnistaa, koska kaivataan ohjausta ja koska
johtamista. Tutustut henkilökohtaisesti jokaiseen yli 15-vuotiaaseen ennen leiriä
tai viimeistään leirillä. Olet mukana tekemässä osallistavaa leirilippukuntaarkea.
● Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi
viikoittaista läsnäoloa. Valkaman toimesta järjestetään vähintään yksi
tapaaminen keväällä, jonka lisäksi aktiivisia aikoja pestisi hoitamiseen ovat
erityisesti leiriläisilmoittautuminen sekä touko−kesäkuussa leirille
valmistautuminen.

Ohjelmajohtaja

Ohjelmajohtaja vastaa leirilippukunnan ohjelmasta. Hän osaa ohjata aikuisia heille
suunnattuun ohjelmaan ja tukee ikäkausivastaavia ja luotseja pesteissään.
Ohjelmajohtaja tietää, millaista ohjelmaa leirillä on tarjota, ja yhdessä
ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa kannustaa leiriläisiä tutustumaan leirin
aikatauluttomaan ohjelmatarjontaan. Ohjelmajohtaja tietää, milloin leirilippukunnalla
on yhteistä ohjelmaa ja milloin leiriläiset ovat missäkin ohjelmassa. Ohjelmajohtaja
toimii pestiesimiehenä leirilippukunnan ikäkausivastaaville.

Ohjelmajohtajana:
● Pidät kiinni aikatauluista sekä tiedät, missä ja koska leirilippukunnan pitää
seuraavaksi olla. Vastuullasi on myös tiedottaa leirilippukunnan jäsenille, mitä
tarvikkeita yksilöt ja lippukunta tarvitsevat mukaan.
● Käyt seuraavan päivän ohjelman läpi etukäteen yhdessä ikäkausivastaavien ja
luotsien kanssa sekä tuet heitä pesteissään. Ohjaat ikäkausivastaavat ja luotsit
omiin leirin aikaisiin tapaamisiinsa.
● Mietit yhdessä pestijohtajan kanssa, kuka johtaja menee minnekin päivän
aikana.
● Olet osaltasi viemässä ohjelman helmiä lippukunnan arkeen leirin jälkeen.
Leirillä juttelet ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa ohjelmasta ja ylläpidät
listausta, jonka avulla ideat saadaan talteen leirin jälkeen.
● Huolehdit, että leirilippukuntasi toiminta on partiomaista ja partio-ohjelman
mukaista.
● Suunnittelet/toteutat leirilippukunnan omaa iltaohjelmaa tai alaleirin iltaa
muiden ohjelmajohtajien kanssa.
● Ennen leiriä tutustut ohjelmalaaksoihin alustavasti sekä varmistat, että
leirilippukunnalla on mukana kaikki yhteisesti hankittavat ohjelmatarvikkeet.
● Toimit pestiesimiehenä leirilippukunnan sudenpentu-, seikkailija- ja
tarpojaikäkausivastaaville ja pidät heille pestikeskustelut pestin alkaessa ja
päättyessä.
● Tuet ikäkausivastaavia ja luotseja leirilippukuntalaisiinne tutustumisessa, sekä
suunnittelet leirilippukuntaidentiteettiä yhdessä leirilippukunnanjohtajan
kanssa.
● Pyydät apua erityisesti oman leirilippukuntasi pestijohtajalta sekä kylän
ohjelmamestareilta pestisi hoitamiseen.
● Pidät huolen omasta jaksamisestasi – pyydät vapaata, kun tarvitset sitä,
huolehdit, että pääset osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja
ehdit vierailla kahviloissa ja leirialueen muissa kolkissa.
● Pesti tarjoaa sinulle mahdollisuuden nähdä ja osallistua leirin ohjelmaan
kattavasti. Voit kehittää johtamistaitojasi aikuisryhmässä sekä ymmärrystäsi
partiokasvatuksesta ja ikäkausien toiminnasta.
● Osana leirilippukuntatiimiä pääset tekemään pestiäsi lippukunnan tuttujen
tyyppien kanssa ja tutustumaan muihin alueen johtajiin.
● Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi
viikoittaista läsnäoloa. Valkaman toimesta järjestetään vähintään yksi
tapaaminen keväällä, jonka lisäksi aktiivisia aikoja pestisi hoitamiseen ovat
erityisesti leiriläisilmoittautuminen sekä touko−kesäkuussa leirille
valmistautuminen.

Sudenpentujen ja seikkailijoiden saattajat (akelat ja
sammot)

● Olet ikäkautesi lähijohtaja, tuki ja turva uudessa tilanteessa.
● Leirillä huolehdit oman ikäkautesi edustajien liikkumisesta ohjelmaan ja
ruokailuihin.
● Olet mukana toteuttamassa ohjelmaa omalle ikäkaudellesi ohjelmalaaksojen
asiantuntijoiden avustuksella.
● Pesti tarjoaa sinulle mahdollisuuden nähdä ja osallistua leirin ohjelmaan
kattavasti. Voit kehittää ryhmänjohtamistaitojasi uudessa ympäristössä sekä
ymmärrystäsi partiokasvatuksesta ja ikäkausien toiminnasta.
● Pidät huolen omasta jaksamisestasi — pyydät vapaata, kun tarvitset sitä,
huolehdit, että pääset osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja
ehdit vierailla kahviloissa ja leirialueen muissa kolkissa.
● Tämä pesti on mainio tapa tutustua partio-ohjelmaan käytännössä ja sopii siis
mainiosti huoltajille ja muille leirilippukunnan aikuisille, joilla ei vielä ole omaa
kokemusta partiosta.
● Suositeltava saattajien määrä on sudenpennuilla yksi aikuinen per 5-7
sudenpentua ja seikkailijoilla yksi aikuinen per 10 seikkailijaa.

Ikäkausivastaavat ja luotsit

Ikäkausivastaavat (sudenpennut ja seikkailijat)
Mikäli leirilippukunnassa on paljon saattajia sudenpennuille ja seikkailijoille, on hyvä
valita ikäkausivastaava huolehtimaan ikäkauden kokonaisuudesta ja viestinnästä
leirilippukunnan johtajiston kanssa.
● Olet ikäkautesi lähijohtaja, tuki ja turva uudessa tilanteessa sekä tunnet oman
ikäkautesi osallistujat jo ennen leiriä. Olet puhunut lippukunnan
ikäkausivastaavan ja kyseisten leiriläisten ryhmänjohtajien kanssa jo ennen
leiriä.
● Pidät huolen, että jokaisella ikäkautesi edustajalla on mahdollisuus oppia uutta,
ihmetellä ja nauttia leiristä.
● Tiedät, mitä ohjelmaa kyseisellä ikäkaudella on, ja huolehdit ikäkauden
liikkumisesta leirillä ja ohjelmassa. Olet mukana toteuttamassa ohjelmaa omalle
ikäkaudellesi ohjelmalaaksojen asiantuntijoiden avustuksella.
● Keräät ohjelmajohtajalle ideoita niistä ohjelmista, jotka olivat ikäkautesi
edustajien mielestä parhaita, jotta voitte toteuttaa näitä myös omassa
lippukunnassanne tai alueellanne.
● Pyydät apua erityisesti oman leirilippukuntasi ohjelma- ja pestijohtajalta sekä
luotseilta pestisi hoitamiseen.
● Pidät huolen omasta jaksamisestasi — pyydät vapaata, kun tarvitset sitä,
huolehdit, että pääset osallistumaan oman ikäkautesi ohjelmaan sovitusti ja
ehdit vierailla kahviloissa ja leirialueen muissa kolkissa.
● Pesti tarjoaa sinulle mahdollisuuden nähdä ja osallistua leirin ohjelmaan
kattavasti. Voit kehittää ryhmänjohtamistaitojasi uudessa ympäristössä sekä
ymmärrystäsi partiokasvatuksesta ja ikäkausien toiminnasta. Osana
leirilippukuntatiimiä pääset tekemään pestiäsi lippukunnan tuttujen tyyppien
kanssa ja tutustumaan muihin alueen johtajiin.
● Pestisi alkaa leirilippukuntailmoittautumisen jälkeen, mutta ei vaadi
viikoittaista läsnäoloa.
Luotsit (tarpojat, samoajat ja vaeltajat)
● Pestisi on luotsaava, annat vinkkejä, ohjeistat ja innostat ikäkautesi edustajia
osallistumaan omaan ohjelmaansa, kuuntelet huolia ja murheita leiriarjessa sekä
tuet ikäkautesi leirikokemuksen onnistumista.
● Lisäksi osallistut ikäkausivastaavien työhön erityisesti ohjelmalaaksoissa, jolloin
pääset toteuttamaan ohjelmaa nuoremmille ikäkausille.

Ensiapuvastaava

Leirilippukunnan johtajistosta nimetään Ensiapuvastaava. Tämä tehtävä on tarkoitus hoitaa oman pestin ohessa.
● Sinulla on ajantasaiset ensiaputaidot.
● Tehtävänäsi on huolehtia leirilippukunnan ensiapulaukusta ja pienistä
haavereista, sekä tarvittaessa ohjata ensiapua tarvitsevat leiriläiset eteenpäin
leirilääkinnälle.
● Annat omien taitojesi mukaan ensiapua ja arvioit, tarvitseeko leirilippukunta
lisäapua tapauksen hoitamisessa. Tarvittaessa voit soittaa
leirisairaalaan (Hätärakettiin) tai kysyä alaleiritoimistolta apua.
Ensiapuvastaavat voivat ilman leirilääkintää hoitaa pienet huolet, kuten koti-ikävän,
laastaroinnin ja tikun poiston. Ensiapuvastaaville luovutetaan leirilippukunnan
jäsenten terveystietoja.

Turva-aikuinen

Leirilippukunnan johtajistosta nimetään turva-aikuinen. Tämä tehtävä on tarkoitus
hoitaa oman pestin ohessa.
● Olet vähintään 18-vuotias.
● Tunnet Suomen Partiolaisten Turvallisesti Yhdessä -ohjeistuksen.
● Osaat auttaa lippukuntien muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa.
● Huolehdit, että kaikki leirilippukunnassa tietävät, että sinulta voi kysyä ja
sinulle voi kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä
omalta että muiden partiolaisten kohdalta.
● Huolehdit että kaikki leirilippukunnan yli 18-vuotiaat sekä ryhmänjohtajat iästä riippumatta ovat suorittaneet Turvallisesti Yhdessä-koulutuksen leirille saapuessaan.

Turvallisuusvastaava

Leirilippukunnan turvallisuusvastaava toimii linkkinä leirin turvan ja leirilippukunnan
välillä. Turvallisuusvastaavan tulee olla vähintään 18-vuotias ja uimataitoinen
Turvallisuusvastaavana:
● Osallistut yhteisohjelmien aikana opastukseen ja valvontaan.
● Osallistut oman leirilippukunnan uimavuoron valvontaan.
● Vastaat hiljaisuuden ja etenkin hiljaisen tunnin aikana, ettei oman
leirilippukunnan alueella aiheuteta meteliä.
● Teet leirin aikana myös 2-3 vuoroa turvan muissa tehtävissä. Näistä yksi
vierailupäivänä 14.7.
Turvallisuusvastaaville järjestetään viikonloppuseminaari ennen leiriä, missä tapaat
turvan tekijöitä ja saat perehdytyksen pestiin sekä saat vietyä lisää infoa lippukuntiin.
Järjestyksenvalvojakortti on mahdollista suorittaa ennen leiriä.

Skip to content